Facebook Twitter
education--directory.com

Các Chuỗi ý Thức đang Phát Triển Trong Nhận Thức Của Chúng Ta

Đăng trên Thang Chín 14, 2022 bởi Grady Lagerstrom

Tự biết về ý thức của chúng ta đang phát triển bản chất đa chiều của nó. Cho đến bây giờ bạn có thể coi bộ não của bạn là phẳng và những suy nghĩ chỉ xuất hiện từ hư không. Bây giờ lĩnh vực ý thức trở nên mạnh mẽ đến nỗi, trong trường hợp bạn thư giãn và mở rộng nhận thức của bạn trong cảm giác của mình, bạn sẽ nhận thấy bản chất đa chiều của quá trình nhận thức và suy nghĩ của một người.

Bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được liên kết với thực tế xa xôi, nơi bạn có các khía cạnh khác nhau của chính mình. Ở đây bạn dự định và mơ ước trong những mức độ tinh tế của ý thức.

Bạn có thể cảnh giác với tấm thảm của ý thức; Trong đó, thay vì bằng phẳng, có một mạng lưới vô hạn của các chủ đề ý thức kết nối tất cả các khía cạnh với nhau trong một ma trận ánh sáng chảy.

Có lẽ web có thể là trường hợp mẫu mực gần nhất của ý tưởng này, trong đó dữ liệu được lưu trữ ở các vị trí riêng biệt trên các máy chủ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mỗi một trong số các vị trí này được kết nối bằng một mạng lưới sợi quang hoặc dây, cho phép các công cụ tìm kiếm liên hệ với bất kỳ dữ liệu nào bạn quyết định yêu cầu.

Theo cách tương tự, kiến ​​thức được lưu trữ trong các hồ sơ Akashic và trong các thiên hà xa xôi trong một mạng lưới vô hạn của những suy nghĩ và cảm xúc, rằng não của bạn dẫn đến các xung ánh sáng, xuất hiện và xuất hiện từ lĩnh vực năng lượng trung tính. Trường này, đó là một khoảng trống hoặc khoảng trống trống rỗng, liên kết toàn bộ Omniverse với nhau.

Trường này là toàn diện và làm cơ sở cho sự sáng tạo vật lý; Nó thực sự là siêu chất lỏng sở hữu các khả năng vô hạn. Khi ánh sáng đi vào trường này, nó sẽ thay đổi hình thức và tăng nhiều ngàn khoảng thời gian đó thành một món súp hoặc web tốt và phức tạp đến mức bất kỳ dữ liệu nào cũng có thể được xử lý, ngay cả trước khi suy nghĩ có thời gian và năng lượng để phát triển và hình thành trong não của bạn.

Đây có thể là mức độ tinh tế nhất của quá trình tư duy mà chúng ta nhận thức được cho đến nay. Đó là Internet của Omniverse, một ma trận vượt qua tất cả các vật chất vật lý trong vương quốc con người, thực vật và động vật.

Để kết nối với lĩnh vực này, không cần phải hoàn thành bất cứ điều gì, vì nó có thể là bản chất thực sự của bạn. Đây là một thủ tục để buông tay và thư giãn và trở lại với bản thân. Chỉ để đọc đó là đủ để tạo ra nó cho nhận thức của bạn; Cũng như nhận thức của bạn có thể làm cho kết nối với trường theo cách của nó và trong thời gian của nó.

Ý thức nhóm đã tăng lên ngay cả khi nhận thức này hiện nay là phổ biến. Thưởng thức khám phá các mức độ tốt hơn của nhận thức của bạn trong cảm xúc của bạn.