Facebook Twitter
education--directory.com

Giữ Một Tình Bạn: Quy Tắc

Đăng trên Tháng Mười Một 14, 2022 bởi Grady Lagerstrom

Một công ty tốt thực sự là một phước lành. Nhưng để giúp giữ cho một tình bạn tuyệt vời phát triển là khó khăn. Nó thực sự giống như trồng một loại cây tinh tế. Nhiều sự quan tâm và chú ý là rất cần thiết để giữ cho tình bạn của bạn mà không bị phá vỡ, đặc biệt là trong các giai đoạn ban đầu. Trong bài đăng này năm chiến lược để duy trì tình bạn của bạn nguyên vẹn được đưa ra.

Lắng nghe bạn của bạn:

Mọi người chỉ thích công ty của người nghe. Vì vậy, nếu ai đó bắt đầu nói chuyện với bạn, lắng nghe và thể hiện sự quan tâm, sau đó bạn chắc chắn sẽ được thích. Cũng là từ bi và cũng có một trái tim cho các vấn đề và nỗi buồn của anh ấy. Tận hưởng một thành tích của anh ấy. Tóm lại, một người bạn tuyệt vời nên là một người giỏi.

Đừng tự hào.

Nhiều người không thích lắng nghe những người tự hào. Ngoài ra, bạn tự hào về số lượng quá mức về khả năng của bạn đã sử dụng Buick the On Yoursing Yours của bạn thì mọi người có thể cười bạn trong nội bộ và khiến bạn phải tham gia vào Joker. Vì vậy, nên không bao giờ tự hào về bạn của bạn.

Đừng quá tò mò.

Mọi người không thích những người nhìn trộm vấn đề cá nhân của họ. Khi nói chuyện cùng với bạn của bạn, đừng nhấn mạnh vào thông tin mà anh ấy có thể miễn cưỡng cung cấp. Điều này sẽ khiến bạn được nhiều người thích.

Đừng quá phụ thuộc vào bạn của bạn.

Quá nhiều sự phụ thuộc, về thể chất hoặc tài chính hoặc ở nơi khác có thể gây ra sự khinh miệt theo hướng của bạn trong não của bạn của bạn. Điều này có thể phá hoại mối quan hệ theo thời gian. Để bạn có thể trở nên độc lập và hỗ trợ bạn của bạn.

Phê bình trong tư nhân và khen ngợi ở các khu vực công cộng.

Không ai thực sự muốn bị chỉ trích trong các khu vực công cộng hoặc trong sự vắng mặt của họ. Nếu bạn tìm thấy một số lời chỉ trích đến, hãy riêng tư, một khi hai bạn ở một mình, hoặc trong công ty gần gũi. Ngoài ra, hãy chú ý đến lời nói của bạn không gây ra tổn thương vô ý cho bạn của bạn. Tuy nhiên, để ca ngợi bạn của bạn, hãy hành động trước công chúng. Điều này có thể làm tăng tình bạn của bạn.