Facebook Twitter
education--directory.com

Làm Thế Nào để Chấp Nhận Những Lời Chỉ Trích Và Vai Trò Của Chúng Trong Cuộc Sống Của Chúng Ta?

Đăng trên Tháng Tư 20, 2023 bởi Grady Lagerstrom

Các nhà phê bình đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống của chúng ta. Các nhà phê bình rất 2 rất quan trọng để tạo ra một công việc mang tính xây dựng và tuyệt vời. Khi không có ai chỉ trích công việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không bao giờ có khả năng biết những sự tham gia ngắn trong công việc của chúng tôi. Nhiều nhà lãnh đạo lớn đã cho tín dụng của những thành công này với các nhà phê bình của họ. Nhà phê bình sắc sảo và tập trung hơn, bạn có nhiều hơn đáng kể sẽ tốt hơn là các dự án của bạn tốt hơn. Không ai sẽ đến thế giới với tất cả sự khôn ngoan hiện tại cần thiết để thành công. Phần lớn các kiến ​​thức được chúng ta học được ngày nay. Đó cũng là kỳ quan của một số người làm việc nếu anh chàng có thể thu hút một số nhà phê bình.

Các nhà phê bình đã trở thành những người khôn ngoan cộng với họ sẽ không lãng phí thời gian của họ với những người bình thường. Bạn có thể tìm thấy nhiều cách khác nhau để chỉ trích các nhà phê bình của một người. Chúng tôi đã cần thiết để tôn trọng sự chỉ trích của họ. Chúng tôi đã cần thiết trước tiên để phân tích sự chỉ trích của họ vững chắc như thế nào và thực tế đằng sau nó là gì. Nếu những lời chỉ trích thực sự có một số ý nghĩa thì chúng ta nên liên quan đến nó và nỗ lực cải thiện bản thân theo nó. Ngoài ra, có nhiều lời chỉ trích có nguồn gốc vì sự thất vọng của người khác. Chúng ta phải rất cẩn thận về những lời chỉ trích này.

Những lời chỉ trích về cơ bản là kết quả của những người không thành công trong cuộc sống của họ và ngày nay họ không mong muốn thấy bạn trở nên thành công. Tuy nhiên, họ nên một cái gì đó ngay sau đó chúng ta phải chấp nhận nó. Vì sự thiếu hiểu biết, chúng tôi làm một lượng lớn sai lầm và vì lý do đó thu hút những lời chỉ trích từ nó. Chúng tôi đã yêu cầu đưa ra những lời chỉ trích này một cách tích cực và với họ vì đã không lặp lại chính xác những sai lầm tương tự. Tội phạm lớn nhất sẽ là lặp lại chính xác những sai lầm giống nhau. Những lời chỉ trích làm cho chúng ta khôn ngoan và ngoài ra giúp chúng ta giảm khả năng thực hiện sai lầm. Vì vậy, luôn luôn coi trọng các nhà phê bình của bạn.