Facebook Twitter
education--directory.com

Topphinder För Effektiv Lyssnande Och Hur Man Kan övervinna Dem

Publicerat på Juni 12, 2023 av Grady Lagerstrom

Effektivt lyssnande är lika viktigt som effektivt talande och i allmänhet mycket svårare. Även om många hinder för effektiv lyssnande kan göra praxis svårt, finns det många vanor du kan anta som kommer att leda till en ökad grad av lyssnande kunskaper.

Lyssning kan vara det viktigaste avsnittet i kommunikationsprocessen. Men lyssningsfärdigheter kommer vanligtvis inte naturligt för många människor; De kan behöva villighet, praxis och tålamod för att bygga upp.

Det finns flera skäl till att individer försummar att lyssna framgångsrikt. Ingår i dessa är:

 • Avbrott
 • Judging
 • Faking uppmärksamhet
 • Bli emotionell
 • Stämma ut
 • Hoppning till slutsatser
 • Bli distraherad.
 • Att avbryta är verkligen ett problem av de flesta skäl. För det första är det verkligen aggressivt beteende och kan förmodligen ge ett dåligt svar från talaren som avbryts. För det andra är det verkligen svårt att uppmärksamma och tala samtidigt. När lyssnaren avbryter lyssnar de definitivt inte helt.

  Att förfalska uppmärksamhet (ofta kopplad till inställning) kan vara stötande och är normalt svårt att täcka. Det är skadligt och skickar meddelandet till talaren att lyssnaren inte riktigt värdesätter vad talaren säger. Om en person inte kan lyssna aktivt i dagens ögonblick är det tillrådligt att låta det vara känt och hävda att kommunikationsprocessen ska läggas ut tills en plats när det inte finns några distraktioner.

  Att bli känslomässig kan hindra ens förmåga att lyssna. Det är nödvändigt att mottagaren känner till sina känslor. Om avsändaren skickar en anteckning som är stötande, är det mycket viktigt att erkänna att faktum och bli medveten om sanningen att något hotar ett misslyckande på vägen. När en mottagare är ilskad är det verkligen lätt för henne eller honom att missa det mest avgörande området i avsändarens meddelande.

  För att undvika att hoppa till slutsatser kan det vara idealiskt för lyssnaren att hålla tillbaka innan högtalaren är klar innan du svarar. Det är också fördelaktigt att ställa frågor genom hela konversationen för att klargöra frågor, eller till och med låta talaren förstå att de kommunicerar på ett sätt som antyder en viss sak, som kanske inte är vad de kommer att säga.

  Det är enkelt att bli distraherad när man försöker kommunicera. Ofta har du många uppgifter att utföra eller finns det en stor mängd annan aktivitet som inträffar medan någon vill kommunicera. Detta är ofta ett problem eftersom det resulterar i felkommunikation, faking uppmärksamhet och justering av alla tillsammans-allt som hotar framtida kommunikation.

  Även om anledningen till att lyssna nedbrytningar är många finns det flera metoder för att förbättra lyssningsförmågan. De är:

 • Ge ledtrådar som du kommer att vara aktivt involverad
 • Koncentrat
 • Avstå från att formulera ett omedelbart svar
 • Försök att bli redo i förväg
 • Var redo att acceptera Revisioner
 • Se till att omgivningen bidrar till att lyssna.
 • Ledtrådar som vissa är aktivt att lyssna kan gå ganska långt. Det är mycket viktigt talaren att känna sig precis som lyssnaren bryr sig om vad talaren säger. Anledningen är att det kommer att skicka en anteckning om inrättande av lyssnaromsorgen om talaren i allmänhet. När människor inte känner sig precis som du värderar dem, litar de inte riktigt på dig och kommunikationsprocessen minskar snabbt. Därför är det viktigt att du använder verbala och icke-verbala ledtrådar du lyssnar, inklusive ögonkontakt, gester och erkänner uttalanden.

  Koncentration kräver villighet och praxis. Att öva aktivt lyssnande stöder koncentration men du kan hitta andra element som donerar till din förmåga att fokusera på vad någon säger. När du är i ett informationsutbyte kan du inte vara multi-tasking. Det är viktigt att placera dig själv på ett sätt som upprätthåller ögonkontakt samtidigt som du kan se efter kroppsgester tillsammans med andra icke-verbala typer av kommunikation.

  Det är viktigt att undvika att formulera ett omedelbart svar. Du kommer inte att ha förmågan att helt fokusera på att bilda en autentisk kunskap om vad talaren vill säga om du är för upptagen med tanke på vad du sannolikt kommer att säga i reaktion på dem när det verkligen är din tur att prata. Istället är det mycket viktigt tillvägagångssätt kommunikationen som en dialog. Dialoger hjälper oss att förstå vad andra behöver säga genom att tvinga oss att ta hänsyn till deras budskap också för att erkänna vad vi har hört istället för att bara svara med dessa egna åsikter.

  Förberedelser kan ha en enorm effekt på resultaten från en dialog eller någon typ av kommunikation. För att bli redo för en interaktion där effektiv lyssnande utan tvekan kommer att vara viktigt är det viktigt att komma ihåg målet med utbytet. Vilka beslut som måste fattas och hur samarbetet mellan avsändare och mottagare hänför sig är väsentliga faktorer att tänka på. Dessutom är det fördelaktigt att närma sig problemet med attityden att verkligen bry sig om och nyfiken på verkligheten. Dialogen borde ses som en chans att avslöja verkligheten och göra framsteg, istället för som utmanande eller konflikt.

  En vilja att helt enkelt acceptera revideringar kan hålla kommunikationsprocessen igång. Ofta är folk så upptagna med att försvara sina positioner att de försummar att verkligen stoppa och tänka om de kan vara överlägsna eller ses på olika sätt. Detta är exakt vad som ofta kallas "att spendera 90 sekunder med att uttrycka ett intryck och 900 sekunder försvarar det blindt."

  Att välja rätt miljö är viktigt eftersom det kan hjälpa lyssnaren att fokusera och undvika distraktioner. Även om det absolut inte finns någon fast miljö som är bäst för flera kommunikation, är det i allmänhet tillrådligt att undvika områden där du kan hitta höga aktivitetsgrader, höga ljud, en oroande temperatur, dålig ventilation, etc.

  Att implementera dessa tekniker kräver villighet och tålamod. Din tid och ansträngning är dock värdefull eftersom den långsiktiga fördelen med förbättrade kommunikationsförmågor kommer att öka ens sannolikhet för framgång tillgänglig värld. Effektiv lyssnande är den viktigaste delen av kommunikationsprocessen. Det är verkligen i huvudsak det svåraste att perfekta också. Det finns flera hinder för effektiv lyssnande, men att öva lyssningstekniker kan hjälpa en att övervinna dessa hinder och vara en utmärkt lyssnare.